ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

       По случай Деня на Земята, ученици от Вечерно средно училище „Захари Стоянов“, гр. Бургас се включиха в инициативата „Мисли зелено, събирай разделно, засади дърво“ и озелениха двора на училището с млади и зелени растения.
      Училището винаги е подкрепяло подобни инициативи, касаещи опазването на околната среда, като по този начин се формира екологична култура у учениците чрез по-близък контакт с природата и нейното опазване, защото тя е неизчерпаем извор на красота и радост, източник на живот и духовно богатство!
        Изказваме нашата благодарност към всички, които се включиха в тази инициатива!