ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

График сесии

Прикачени документи

График приравнителни изпити на новозаписани ученици от вечерна форма
Утвърден график на поправителна сесия СФО - ЮНИ 2024г.
График на приравнителни изпити през месец АПРИЛ 2024г
График изпити СФО- ФЕВРУАРИ 2024 г.
График СФО-януари 2024г
Приравнителни изпити 2023/2024 сесия ноември СФО
Приравнителни изпити 2023/2024 г. сесия ноември ВФО
Поправителна сесия ВФО м.юни
Приравнителни изпити ВФО_април 2023г.
Приравнителни изпити СФО_април 2023г.
График СФО февруари - поправителна сесия 2023
График СФО-януари 2023г
График СФО-януари 2023г
Приравнителни изпити СФО_ноември 2022г.
Приравнителни Вечерна форма на обучение_2022
Поправителни изпити_Зюмбюла
Приравнителни изпити _минали години_2022
ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ М.СЕПТЕМВРИ 2022Г. ВФО
ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ СФО ЮЛИ 2022Г.
ВЕЧЕРНА ФОРМА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЮЛИ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЮНИ 2022г, СФО
ГРАФИК ИЗПИТИ ВФО- СЕПТЕМВРИ 2021Г
График ВФО Юли 2021
ЗАПОВЕД И ГРАФИК - № РД – 10-198/27.01.2021 г.
ГРАФИК ИФО ЯНУАРИ 2021
ГРАФИК СФО ЯНУАРИ 2021
ГРАФИК ВФО- ЮНИ
ГРАФИК СФО 2 В 1 - ЮНИ
ГРАФИК СФО - ЮНИ
ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА ИФО- ЮНИ
ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ- САМОСТОЯТЕЛНА, ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА- СЕСИЯ ЯНУАРИ 2020Г.
ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ, СЕСИЯ НОЕМВРИ
Октомври ИФО