ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Дигитална раница

          В периода 22.02.2023 г. – 27.02.2023 г. бяха изпълнени  дейности, свързани с информационна кампания, организирана от МОН за запознаване на училищните общности,  с новата единна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, създадена от „Консорциум Дигитална раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД. Проектът, по който е създадена платформата, е  BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

          Ръководството на ВСУ"Захари Стоянов"  организира  обстойно запознаване на учителския колектив с визията и възможностите на „Дигитална раница“: възможността за създаване на интерактивни уроци, използвайки 3D модели – част от библиотеките на Mozaik и разбира се;  предоставените функционалности, касаещи улеснението при организиране на уроци при обучение в електронна среда и смесено такова. 

          Учениците също бяха запознати с електронната платформа "Дигитална раница" и нейната функционалност.