ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОВП при използване на следните възможности за преподаване, обучение, консултации, самостоятелна работа и други от разстояние, в електронна среда за учениците от прогимназиален етап V,  VI и VII клас, и гимназиален етап VIII, IX, X, XI  и XII клас,  както следва:

В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

 

 Втора смяна

 0 час

 17 00- 1730 ч.

 1 час

 17 45- 1815 ч.

 2 час

 18 30- 19 00 ч.

 Голямо междучасие 20 мин.

 3 час

 19 25- 20 05 ч.

 4 час

 20 10- 20 40 ч.

 5 час

 20 55-  2125 ч.