ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Подаване на заявление за ДЗИ

От 4 до 17 март дванадесетокласниците подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити в майската сесия на учебната 2019/2020 г.

Заявление за допускане до матура могат да подават и всички зрелостници, които са завършили успешно 12  клас в минали години, и които не са се явявали на матура или не са я издържали успешно.