ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ВСУ "Захари Стоянов"- Бургас е в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Русокастро.

Бъдете добри!
Учителите и непедагогическият персонал на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ – гр. Бургас посетиха за втора поредна година „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Русокастро, община Камено, и дариха материали и консумативи от първа необходимост, които в така създалата се обстановка са важни за тяхното ежедневие.
Директорът Любчо Марков прие с огромна благодарност направеното дарение, като изяви готовност за бъдещи съвместни проекти, предложени от ВСУ „Захари Стоянов“, и обмяна на добри практики с наши ученици изучаващи специалността „Социален асистент“, която е единствената за Бургаска област.
Да не забравяме, че е Коледа, и всеки човек отваря сърцето си за добри дела. Добротворството е велико дело! Бъдете добри!
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСУ "Захари Стоянов"- Бургас е в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Русокастро. - Изображение 1