ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Прием

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление по образец;
  • Удостоверение за завършен клас или Свидетелство за завършено основно образованиенили удостоверение за преместване;
  • Лична карта.