ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Прием 2021-2022г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление по образец;
  • Удостоверение за завършен клас или Свидетелство за завършено основно образование  или удостоверение за преместване;
  • Лична карта.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 30.09.2021Г.

                                       САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- 01.12. 2021Г.

 

 

 

Прикачени документи

Заповед
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ