ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Профили

2022/2023 учебна година

 

8А клас

Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:

 

 1.  Български език и литература

2.  Философия

3.  История и цивилизации

4.  География и икономика

 

9А клас

     Профил:  Икономическо развитие

      Профилиращи предмети:

1.    География и икономика

2.    Английски език

3.    Информационни технологии

4.    Биология и здравно образование

 

9Б клас

      Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:

1.    Български език и литература

2.    Философия

3.    История и цивилизации

4.    География и икономика

 

10А клас 

     Икономическо развитие

      Профилиращи предмети:

1.    География и икономика

2.    Английски език

3.    Информационни технологии

4.    Биология и здравно образование

10Б клас

      Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

     

Профилиращи предмети:

1.    Български език и литература

2.    Философия

3.    История и цивилизации

4.    География и икономика

 

11А клас                                                        11Б клас

      Профил: Обществени науки                  Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:                          Профилиращи предмети:

 

1. История и цивилизации                               1.Български език и литература
2. География и икономика                               2.Философия
3. Философия                                                  3.География и икономика

 

      

12А клас

Професионално образование с придобиване на втора степен професионална квалификация

Специалност: Код 7620402 „Подпомагане на възрастни“

Професия: Код 762040 „Социален асистент“

Професионално направление: Код 762 „Социална работа и консултиране“