ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Профили

2021/2022 учебна година

 

8А клас

    Профил:   Икономическо развитие

      Профилиращи предмети:

1.  География и икономика

2.  Английски език

3.  Информационни технологии

4.  Биология и здравно образование

 

8Б клас

      Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:

1.  Български език и литература

2.  Философия

3.  История и цивилизации

4.  География и икономика

 

9А клас

     Профил:  Икономическо развитие

      Профилиращи предмети:

1.    География и икономика

2.    Английски език

3.    Информационни технологии

4.    Биология и здравно образование

 

9Б клас

      Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:

1.    Български език и литература

2.    Философия

3.    История и цивилизации

4.    География и икономика

 

10А клас

      Профил: Обществени науки

      Профилиращи предмети:

1.    История и цивилизации

2.    География и икономика

10Б клас

      Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:

1.  Български език и литература

2.  Философия

 

11А клас

Професионално образование с придобиване на втора степен професионална квалификация

Специалност: Код 7620402 „Подпомагане на възрастни“

Професия: Код 762040 „Социален асистент“

Професионално направление: Код 762 „Социална работа и консултиране“

 

12А клас

Профил: Обществени науки

      Профилиращи предмети:

1.  История и цивилизации

2.   География и икономика

3.  Философия

12 Б клас

Профил: Обществени науки

      Профилиращи предмети:

1.  История и цивилизации

2.   География и икономика

3.  Философия