ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Учебна дейност

Уважаеми  ученици,

        Въз  основа  на  заповед    РД 09-24/11.01.2023 г. Ви уведомяваме, че  дните

от      12.01.2023г. до 17.01.2023 г.  включително  са  обявени

за неучебни поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване

на неблагоприятните последствия за здравето на учениците.