ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ДЗИ 2019/ 2020г.

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:


Сесия май – юни


Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.


Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.


Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. –
29 май 2020 г