ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ДЗИ 2022/ 2023

 

ДЗИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

Заповед на МОН за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ЗДИППК през учебната 2023-2024 година

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

 

  • Български език и литература - 17 май 2024 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИППК (в частта му по теория на професията) - 20 май 2024 г., начало 08:30 часа
  • ДЗИ по желание на ученика - 22 май 2024 г. - 31 май 2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК от 06.02. до 21.02.2024 г.

 

 

 

 

 

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК от 26.06. до 11.07.2024 г.

 

  • Български език и литература - 22 август 2024 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИППК (в частта му по теория на професията) - 23 август 2024 г., начало 08:30 часа
  • ДЗИ по желание на ученика - 26 август 2024 г. - 30 август 2024 г.

 

 

 

pmg-haskovo-logo