ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ДЗИ 2021/ 2022

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

 

Сесия май-юни 2022 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ  03.02.-18.02.2022 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 8.30ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26
  май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни
  държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература,
  за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година

Сесия август-септември 2022 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 27.06.-08.07.2022 г.

 

 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 8.30ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29
  август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните
  задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български
  език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната
  2021 – 2022 година