ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ДЗИ 2022/ 2023

 

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

 

 ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

2022-2023 г.

Сесия май-юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)- 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г. 

Сесия август-септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г. 

 

Дейност

Срок

Срок

Сесия май-юни

Сесия август-септември

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК

до 03.02.2023 г.

 

до 23.06.2023 г.

 

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия

 

до 06.02.2023 г.

 

до 26.06.2023 г.

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

 

06.02. – 21.02.2023 г.

 

26.06. – 07.07.2023 г.

 

Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК

 

до 27.02.2023 г.

 

до 11.07.2023 г.

 

Въвеждане на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК

 

до 27.02.2023 г.

 

до 11.07.2023 г.

 

Определяне и контролно сверяване на разпределението по учебни предмети, вид подготовка и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на ДЗИ

 

до 06.03.2023 г.

 

до 13.07.2023 г.

 

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК

 

до 06.03.2023 г.

 

до 13.07.2023 г.

 

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ДИППК

 

до 05.05.2023 г.

 

до 12.08.2023 г.

 

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ

 

до 05.05.2023 г.

 

до 11.08.2023 г.

 

Изпращане в МОН на обобщени предложения за оценители на ДЗИ – учители и представители на висши училища, както и на техните декларации

 

до 13.03.2023 г.

 

до 18.07.2023 г.

 

Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации

 

до 05.04.2023 г.

 

до 18.07.2023 г.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

до 05.05.2023 г.

до 18.07.2023 г.

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет

до 10.04.2023 г.

до 31.07.2023 г.

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ/ДИППК на училищно равнище

до 07.04.2023 г.

до 31.07.2023 г.

Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите

до 14.04.2023 г.

до 31.07.2023 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

до 18.05.2023 г.

до 23.08.2023 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2023 г.

до 23.08.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК

22.05.2023г. – 07.06.2023г.

26.08.2023г. – 07.09.2023 г.

Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)

до 07.06.2023 г.

до 07.09.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК

до 09.06.2023 г.

до 08.09.2023 г.