ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

ДЗИ 2020/ 2021

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

2020 – 2021 година

Сесия май – юни

Български език и литература – 19 май 2021г. начало 08.00 часа
Втори зрелостен изпит – 21 май 2021г., начало 08.00 часа
Зрелостен изпит по желание - в периодая 26 май 2021г. - 31 май 2021г
Начален час на изпитите: 08:00 часа

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

01.03 – 19.03.2021г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ
18.05.2021г. от 10:00ч. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
07.06.2021г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
01.07 – 16.07.20201г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември 

 

Сесия август – септември


Български език и литература – 26 август 2021г.
Втори зрелостен изпит – 27 август 2021г.
Зрелостен изпит по желание – от 30 август до 02 септември 2021г.