ВСУ "Захари Стоянов"

Вечерно средно училище в град Бургас

Вечерно средно училище “Захари Стоянов” е доказала необходимостта да съществува, като единственото учебно заведение в Бургаска област, което дава втори шанс на всеки, който иска да завърши средно образование. Нашите възпитаници от различна възраст и с различно ниво на компетенции получават необходимите знания предимно в учебните часове и така имат възможността за реализация на пазара на труда. Заслуга основно имат техните преподаватели, насочили учебния процес изключително в учебните часове.

Вечерно средно училище “Захари Стоянов” – Бургас е училище на добри взаимоотношения и съпричастност, спокойна обстановка и професионализъм от страна на преподавателите. Едно голямо семейство от младежи на различна възраст, с различен етнически произход, с различен социален статус, с различно ниво на познания, в което можещият и знаещият помагат на по-слабите.

Едно училище, в което всеки намира своето място и се чувства добре и обгрижен. Училище, в което на финала всеки ученик е обогатен с житейски опит и знания, готов да сподели с всички носталгията си по Вечерно средно училище.

Актуални новини