ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Материална база

ВСУ "Захари Стоянов" - Бургас разполага със съвременна материална база за обучение на учениците:

  • 11 класни стаи;
  • 2 модерни компютърни кабинети;
  • Модерен кът за четене

Всички стаи и кабинети са оборудвани със съвременни интерактивни средства използвани за обучението - мултимедия, лаптопи. Изградена е Wi - Fi мрежа.

Изградени са два къта за отдих и почивка във фоайето на гимназията.