ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Екип

Ръководство:

 • Директор: Галина Вълчева Златанова
 • Заместник-директор по учебната дейност: Мария Василева Василева

Учители:

 • Динко Маринов Динков - Български език и литература
 • Янка Димитрова Станева - Български език и литература
 • Велислава Григорова Минева – Английски език
 • Християна Альошева Първанова- Френски език, Английски език
 • Лиляна Любомирова Янева – Димитрова - Математика и информационни технологии
 • Венцислав Тодоров Ананиев - Информационни технологии
 • Васил Павлов Киров – История и цивилизации, Български език и литература
 • Георги Георгиев Бинев - История и цивилизации, География и икономика
 • Емил Янев Перпериев – География и икономика
 • Борислав Янев Комитов- География и икономика, Технологии и предприемачество
 • Георги Василев Киримов – Философия
 • Йорданка Жекова Иванова – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
 • Катя Вълкова Тодорова- Биология и здравно образование
 • Иванка Русева Колева- Физика и астрономия
 • Петя Николова Чакърова- ЗБУТ
 • Георги Маринов Мелихранов – училищен психолог
 • Николай Тодоров Стратиев – ръководител направление „ИКТ“ и учител по информационни технологии

Стоянка Симеонова Славова – завеждащ административна служба