ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Екип

Ръководство:

 • Директор: Галина Вълчева Златанова
 • Заместник-директор: Величка Георгиева Момчилова

Учители:

 • Динко Маринов Динков - Български език и литература
 • Янка Димитрова Станева - Български език и литература
 • Райна Хубенова щерева- Български език и литература
 • Велислава Григорова Минева – Английски език
 • Марина Димитрова Костадинова - Английски език 
 • Светослава Милкова Пенева - Английски език 
 • Лиляна Любомирова Янева – Димитрова - Математика и информационни технологии
 • Величка Георгиева Момчилова - Математика, Физика и астрономия 
 • Васил Павлов Киров – История и цивилизации, Български език и литература
 • Емил Янев Перпериев – География и икономика
 • Борислав Янев Комитов- География и икономика, Технологии и предприемачество
 • Георги Василев Киримов – Философия
 • Йорданка Жекова Иванова – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природа
 • Катя Вълкова Тодорова- Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекъти природа, Технологии и предприемачество
 • Георги Маринов Мелихранов – училищен психолог
 • Николай Тодоров Стратиев – ръководител направление „ИКТ“ и учител по информационни технологии

Стоянка Симеонова Славова – завеждащ административна служба