ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Екип

Ръководство:

 • Директор: Величка Георгиева Момчилова

Учители:

 • Динко Маринов Динков - Български език и литература
 • Янка Димитрова Станева - Български език и литература
 • Велислава Григорова Минева – Английски език
 • Марина Димитрова Костадинова - Английски език 
 • Гергана Леонидова Терзиева - Английски език 
 • Лиляна Любомирова Янева – Димитрова - Математика, Информационни технологии
 • Величка Георгиева Момчилова - Математика
 • Васил Павлов Киров – История и цивилизации
 • д-р Роберт Орлоев- История и цивилизации, География и икономика
 • Емил Янев Перпериев – География и икономика
 • Георги Василев Киримов – Философия
 • Йорданка Жекова Иванова – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата
 • Катя Вълкова Тодорова- Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата, Технологии и предприемачество
 • Георги Маринов Мелихранов – училищен психолог
 • Николай Тодоров Стратиев – ръководител направление „ИКТ“ и учител по информационни технологии

Стоянка Симеонова Славова – завеждащ административна служба