ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

История

 

 

          Вечерно средно училище е с богата история в миналото и с ясна визия за бъдещото си развитие. Гимназията събира в класовете си хора от различни възрасти, с различни съдби и интереси, от различни социални и етнически групи. Тази пъстра палитра от индивидуалности създава една интересна спокойна атмосфера, в която учениците се подкрепят с помощта на класните си ръководители, раждат се приятелства, доказали се и след завършването на образованието в живота.

          Вечерната гимназия в Бургас е открита през учебната 1946-1947годинана 7.11 с директор Серафим Дамянов като филиал към мъжката гимназия „Г. С. Раковски“. Разкрити са пет паралелки със 189 ученици. Занятията са се водили в сградата на основната гимназия. Прогимназията се прикрепва към училище „Петър Берон“.

          През 1954-1955 година се отделя като самостоятелно Народно смесено вечерно училище с директор П. Делийски, със секретар, помощен персонал и учители.

          От 1960-1961 година гимназията с директор Б. Божилов се премества в сградата на втора гимназия „К. Фотинов", тъй като броят на учениците във вечерната гимназия е нарастнал много. От 1963 година директор става г-н Овчаров, а от 1966 – г-н Ив. Стайков. От 1969 година занятията се водят в сградата на ОУ „Иван Вазов“ и ПТУ по електротехника.

          От 1971-1972 година приема за свой патрон Георги Кирков и носи неговото име. Директор е Душо Мамаров.

          През 1983 година става Вечерно ЕСПУ „Георги Кирков“.

           Нуждата от образование за хора, отпаднали от системата по различни причини, продължава и след падането на режима.

          През 1989-1990 година училището е преименувано на „Захари Стоянов“ и е преместено в сградата на ОУ „Васил Априлов“. Директор на вечерната гимназия е Михаил Станков, а по-късно от 1996 до 2003 година поста заема Елена Стоянова.

          От 2003 година директор на гимназията става Малина Сейкова. През тази година в училището са се обучавали 256 ученици  на възраст от 16 до 68 години. Педагогическият състав е наброявал 12 учители. През 2005 година се открива компютърна зала във вечерната гимназия с 8 компютъра и 1 сървър.

          През 2006-2007 учебна година тържествено се отбелязва 60-годишнината от основаването на вечерната гимназия.

          Г-жа Ламбова е временно изпълняваща длъжността „директор“ до назначаването на Галина Златанова за директор през 2014 година.

          В началото на 2022 година г-жа Коева е временно изпълняваща длъжността „директор“, като след нейното напускане, постът се поема от г-жа Величка Момчилова – под нейно ръководство се открива учебната 2022-2023 година.

         От 1 март 2024г.  временно изпълняващ длъжността директор е господин Здравко Димов.